KONSEP

Web penerangan servis validasi pasaran untuk peniaga baru & pemilik produk

FEATURES

Penggunaan flat icon & parallax effect membantu memudahkan pemahaman pelawat

THEME

Menggunakan theme premium yang dibuat khas oleh cikgu pemasaran.

Pin It on Pinterest