KONSEP

Minisite jualan yang menjual web builder di bawah jenama CPlander

FEATURES

Penggunaan flat icon & parallax effect membantu memudahkan pemahaman pelawat

THEME

Menggunakan theme premium yang dibuat khas oleh cikgu pemasaran.